Oferta

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie księgowości uproszczonej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pełnym zakresie
  • Opracowywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz okresowych na życzenie klienta
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Wypełnianie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5L, PIT-4, VAT-7, VAT-7UE, CIT-2, CIT-8
  • Obsługa kadrowo płacowa (prowadzenie akt pracowniczych, listy płac, ZUS, karty wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy, PIT-11, rozliczenie roczne oraz pozostałe sprawy kadrowe)
  • ZUS- wypełnianie deklaracji miesięcznej oraz zgłoszeniowej za płatnika i przesyłanie ich drogą elektroniczną
  • inne, w ramach potrzeb klienta