Cennik

Cena usług ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta w drodze analizy nakładów pracy i innych czynników tj.:

  • forma prawna podmiotu
  • forma opodatkowania
  • ilość operacji księgowych
  • i innych, np: czy klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne, czy branża wymaga szczególnych analiz.
W celu skalkulowania ceny prosimy o kontakt telefoniczny
 bądź wiadomość e-mail

Ceny minimalne za 1 miesiąc obsługi (najpopularniejsze formy opodatkowania):
  • księga przychodów i rozchodów od 100,- netto
  • księga przychodów i rozchodów + VAT od 150,- netto
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 50,- netto
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych + VAT od 100,- netto
Obsługa ZUS 20,- netto
Kadry i płace (1 pracownik 1 miesiąc)
  • bez akt osobowych 20,- netto
  • z aktami osobowymi 30,- netto